Movares heeft een verkennende studie gedaan naar de inpassing van een tunnel van ca 600m in een stedelijke omgeving. Hierbij onderzochten we de mogelijkheid om de tunnel te voorzien van openingen in het dak. Zo ontstaat een effectieve splitsing in een aaneenschakeling van kortere tunnels. Met dit onderzoek heeft Movares op overtuigende wijze aangetoond dat deze aanpak kan leiden tot een tunnelsysteem met een minstens zo hoog veiligheidsniveau, terwijl kostenbesparing mogelijk is voor een aantal kostbare, technische voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn ondermeer gepresenteerd op de conferentie Tunnelveiligheid van het IIR op 12 en 13 september van dit jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat met deze oplossing een veel kleiner deel van de tunnel getroffen wordt door de gevolgen van een brand. Ook op de toegang voor hulpverleners kan dit een positief effect hebben.

Vanuit de wetgeving worden tunnels in een aantal categorie├źn verdeeld op basis van de lengte. Hiermee komt een tunnel van > 500m meter in de categorie met een hoog minimum niveau aan technische voorzieningen wordt aangebracht in het kader van de veiligheid. Bij een tunnel korter dan 250m worden er vanuit de tunnelwet geen specifieke eisen gesteld aan het uitrustingsniveau. Omdat er in een stedelijke omgeving vaak sprake is van een tunnel die dicht onder het maaiveld ligt, is het aanbrengen van openingen in het dak doorgaans mogelijk, mits het in de omgeving in te passen is. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met zaken als lokale luchtkwaliteit (in de buurt van de openingen), geluid en voor de tunnelgebruikers zelf, de lichtbeleving.

Openingen in het dak
Dit geeft de mogelijkheid om op een andere manier het uitrustingsniveau van de tunnel te bekijken. Van belang hierbij is dat door het toepassen van openingen in het dak, de gevolgen van een incident met maatgevende brand aantoonbaar beperkt worden tot het betreffende deel van het tunnelsysteem. Achterliggende vraag is of er met de gekozen oplossingsrichting een minstens gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt bereikt.

Met deze achtergrond heeft Movares verkend of het aanbrengen van openingen in het dak van een tunnel ervoor kan zorgen dat een lange tunnel kan worden opgesplitst in een aaneenschakeling van korte tunnels. De openingen in het dak van een tunnel moeten er vooral voor zorgen dat de rook en warmte van een brand effectief worden afgevoerd. Als dit effectief gebeurt, en de gevolgen van brand beperkt blijven tot een sectie van de tunnel tussen 2 openingen in het dak, kan worden aangetoond dat er effectief sprake is van meerdere onafhankelijke korte tunnels .

Movares richt zich in dit onderzoek vooral op het veiligheidsniveau en in het bijzonder op de vluchtmogelijkheden. Zo wordt gekeken naar de zichtlengte en de af te leggen afstand naar een vluchtuitgang. Bovendien dienen de vluchtmogelijkheden gelijkwaardig te zijn aan een korte tunnels.

Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat met deze oplossing een veel kleiner deel van de tunnel getroffen wordt door de gevolgen van een brand. Ook op de toegang voor hulpverleners kan dit een positief effect hebben.

Bekijk een samenvatting van de presentatie zoals deze is gegeven op de conferentie van IIR op 12-13 september 2012.


Word jij onze nieuwe collega?