In samenwerking met de gemeente Amsterdam is door Movares een Agenda Stedelijke Logistiek opgesteld. Deze is december 2016 goedgekeurd door de Raad. Met deze Agenda worden de huidige problemen rondom de logistiek, met name in de historische binnenstad, aangepakt. Het palet aan maatregelen bestaat uit 3 categorie├źn:
1. maatwerk per gebied
2. generieke maatregelen
3. innovaties & onderzoeken.

Movares begeleidde in een trekkende rol het proces om te komen tot deze Agenda. Op dit moment is er vanuit de gemeente een Programmamanager stedelijke logistiek aangesteld om deze maatregelen tot uitvoering te brengen.

Vraag van de opdrachtgever

Onderzoek en analyseer de nu nog onbekende problematiek rondom stedelijke distributie in de stad. Stel een maatregelenpakket samen dat ervoor zorgt dat bedrijven en horeca wel bevoorraad worden, maar dat de stad niet dichtslibt. Betrek in dit proces de belangrijkste stakeholders waaronder de Commissie Bevoorrading Advies (CBA) van de gemeente, met vertegenwoordigers vanuit o.a.TLN, EVO en MBK City.

Uitgevoerde werkzaamheden

De problematiek rondom stedelijke distributie is door Movares in kaart gebracht in een complete probleemanalyse. Deze analyse bevat o.a. een beeld van de effecten van stedelijke logistiek op doorstroming, verkeersveiligheid en beleving bij de straat en ook de problemen die vanuit de logistieke sector zelf ervaren worden. Vanuit deze probleemanalyse zijn de hoofddoelstellingen geformuleerd met een daarbij behorend maatregelenpakket. Deze maatregelen zorgen voor een betere doorstroming, verkeersveiligheid, effici├źntere logistiek en prettigere leefomgeving in de centrumgebieden van de stad.
Het maatregelenpakket is tot stand gekomen in samenwerking met de stadsdelen, de CBA, Hogeschool van Amsterdam (afdeling city logistics).

Zie voor Agenda ook de site van de gemeente Amsterdam

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2016 - 2016
KlantGemeente Amsterdam

Kennisgebieden


Word jij onze nieuwe collega?