De Provincie Noord-Holland wil graag haar beweegbare kunstwerken laten voldoen aan de Machinerichtlijn. Zij heeft een inventarisatie gemaakt van alle te nemen maatregelen per kunstwerk. Daaruit is gebleken dat er grote investeringen nodig zijn. Om de uitvoering financieel, logistiek en praktisch haalbaar te maken moeten de maatregelen uitgezet worden in de tijd.

Vraag van de opdrachtgever

De Provincie heeft gevraagd om advies over de planning van de uitvoering van de maatregelen. Deze adviezen moeten voorzien worden van onderbouwing, zodat de Provincie een goede keuze kan maken.

Uitgevoerde werkzaamheden

Een belangrijk deel van het project bestaat uit het beoordelen van de maatregelen uit de inventarisatie op hun impact op de beoogde veiligheid. Ons uitgangspunt is daarbij dat wat goed is niet vervangen hoeft te worden. Apert onveilige situaties moeten natuurlijk direct worden opgelost. Uit ervaring blijkt dat, door een goede technische analyse van de bestaande situatie, oplossingen met relatief eenvoudige middelen mogelijk zijn. Essentie is dat wij niet per se toetsen aan de eisen in vigerende normen, maar terug willen grijpen op de essentiële eisen uit de wetgeving en dááraan te toetsen. En daarbij vooral vast willen stellen of het kunstwerk ook onder andere voorwaarden wel veilig te benoemen is. Dit kan betekenen dat er eerder en met minder investeringen een veilige situatie kan ontstaan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieProvincie Noord-Holland
 
Periode2015 - Heden
KlantProvincie Noord-Holland

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden