Ons project

Advisering kademuren Havenstraat en Joan Muyskenweg Amsterdam

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam heeft twee kades in beheer. Deze kades bevinden zich bij de remises aan de Havenstraat en de Joan Muyskenweg. Amsterdamse kademuren zijn vaak meer dan een eeuw oud en een aantal kademuren heeft het einde van de levensduur bereikt. Uit een eerste inspectie bleken er dan ook zorgpunten te zijn over deze twee kades. Het GVB wil daarom nader onderzoek en advies over de benodigde maatregelen.

Vraag van de opdrachtgever

Het GVB heeft Movares gevraagd advies te geven over ofwel renovatie ofwel vervanging van de kademuren. Hierbij is gevraagd om zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering ondersteuning te leveren.

Uitgevoerde werkzaamheden

We hebben de uitgevoerde inspecties beoordeeld en geanalyseerd, zowel de visuele inspectie op het land als de duikinspecties. Op basis hiervan hebben we advies uitgebracht voor meer gedetailleerd onderzoek en inspectie Tevens is een doorkijkje gegeven naar de volgende fasen t/m realisatie.

Bijzonderheden

Movares heeft niet alleen vakspecialisten voor de diverse disciplines in dienst, maar ook mensen die vanuit de praktijk hebben geleerd risico’s in te schatten. Het ontwerp en de uitvoering worden dan ook risicogestuurd uitgevoerd, waarbij de quickscan van de omgeving een belangrijk onderdeel vormt. Bij elke calamiteit wordt een risicodossier opgesteld en bewaakt. Op deze wijze zijn al diverse calamiteiten met kadeconstructies naar tevredenheid opgelost. Voorbeelden hiervan zijn de kademuren aan De Singel, Marnixstraat, Gelderse kade, Entrepotdok, Oudezijds Voorburgwal en Nassaukade.

LocatieAmsterdam
Periode2017 - Heden
KlantGVB Amsterdam

Bouwen in de Ondergrond

Lees verder

Constructieve Waterbouw

Een groot aantal natte kunstwerken in Nederland is theoretisch aan het einde van hun levensduur. Deze natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen, gemalen en kade- en oeverconstructies zijn gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. Door veranderende omstandigheden als meer en zwaarder verkeer, degraderen de kunstwerken mogelijk sneller dan verwacht. Movares voert integrale analyses uit om te onderzoeken of de kunstwerken inderdaad niet meer voldoen aan de huidige eisen.

Lees verder