De nieuwe metrolijn NoordZuidlijn introduceert vele nieuwe technische systemen bij Beheer / Tactisch Asset Management. De tijdens de bouwfase verstrekte certificatie moet naadloos doorlopen.

In control zijn

De opdrachtgever vroeg ons in beeld te brengen hoe de diverse partijen de benodigde certificaties behartigen, wat de stand is en wat er nog gedaan moeten worden. De Asset Manager maakte zich zorgen over de voortgang en het inzicht in deze certificaties. Hij is in geval van problemen aansprakelijk en wil geborgd hebben dat de partijen in control zijn.

Samenwerking

In dit project hebben we samengewerkt met Visser&SmitBouw, GVB-RS, Kiwa R2B, Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wettelijke cerfificatieprocedures

Voor de OntruimingAlarmInstallatie (OAI), BrandMeldInstallatie (BMI) en Rook- en Warmte Afvoer (RWA) zijn wettelijke certificatieprocedures, daarnaast bestaan er keuren voor liften, roltrappen, waterkeringen, blusmiddelen, e.d. Wat is wettelijk verplicht om te certificeren, welke soorten certificaten (inspectie-, onderhoud-, productcertificaten) zijn er? Hoe gaan de diverse partijen om met deze materie? Zijn de onderliggende databases en is de documentatie in orde?
In samenspraak met de service providers / contractanten is een overzicht samengesteld. Zo kwamen er gebreken op technisch en organisatorisch gebied voren. Op basis van de geconstateerde gebreken zijn acties geformuleerd om ervoor te zorgen dat Asset Manager de borging bij de diverse partijen op orde zou krijgen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2018 - 2019
KlantDienst Metro en Tram, Regieorganisatie NoordZuidlijn