De gemeente Arnhem wil een aantrekkelijke boulevard langs de Nederrijn realiseren waarbij meer ruimte wordt ingericht voor de riviercruisevaart. Extra afmeercapaciteit langs de kade is daarvoor nodig. Door het tien meter landinwaarts verleggen van de bestaande kade ontstaat ruimte om de cruiseschepen dubbel af te meren. Dit komt de veiligheid voor de scheepvaart ten goede. Movares verzorgde het volledige technische ontwerp inclusief bestek en omgevingsmanagement. De technische uitwerkingen van de vormgeving vroeg speciale aandacht. Ook de werkzaamheden in het kader van conditionering, zoals vergunningen en milieukundige onderzoeken, maakten onderdeel uit van de werkzaamheden. Tijdens de realisatie ondersteunde Movares de uitvoeringsbegeleiding en droeg bij aan de communicatie naar de omgeving.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem
 
Periode2011 - 2013
KlantGemeente Arnhem