De aansluiting van de N396 op de A2 ten zuiden van Eindhoven is verkeersonveilig (black spot). De provincie Noord-Brabant wil deze situatie verbeteren door de kruispunten onderaan de op- en afritten aan te passen.
Uit de planstudie van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het aanleggen van een zogenaamde kluifrotonde op de aansluiting van N396 met de A2 de voorkeursoplossing is, die robuust en toekomstvast is.

Vraag van de opdrachtgever

Het ontwerpen en besteksgereed maken van de aansluiting inclusief alle bijkomende werkzaamheden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft alle onderzoeken, adviezen, tekeningen en berekeningen en procedures verzorgd. Vanwege de projectlocatie zijn de stakeholders en vergunning verlenende instanties gemeente
Heeze-Leende, Rijkswaterstaat en Waterschap de Dommel door Movares actief geïnformeerd en betrokken in het project. Er is een faserings- en omleidingsplan uitgewerkt dat is in het regionaal overleg ‘Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant’ (BBZOB) is afgestemd met de regiopartners. Onderdeel van dit plan is een meerweekse afsluiting van één van de afslagen van de A2, waardoor het werk grotendeels in de relatief rustige zomerperiode kan plaatsvinden. De overlast wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt. Tot slot hebben wij het voorbereidingstraject om te komen tot verleggen van kabels- en leidingen voor de Provincie verzorgd.

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeende
 
Periode2012 - 2013
KlantProvincie Noord-Brabant en de projectpartners Rijkswaterstaat en Gemeente Heeze-Leende.

Word jij onze nieuwe collega?