Ons project

Aanpassing TreinStilstandDetectie-systeem Schipholtunnel

Met het huidige TSD (TreinStilstandDetectie) systeem in de Schipholtunnel zijn er te veel onterechte treinstilstand-meldingen. Treinen staan hierdoor onnodig stil, met zowel operationele als materiele schade als gevolg. Reden voor ProRail om het TSD-systeem – onderdeel van de TunnelTechnische Installaties (TTI) – op korte termijn aan te passen.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd een aanbestedingsdossier op te stellen met daarin de nodige aanpassing van het huidige TSD-systeem van de TTI Schipholtunnel. Het TSD-systeem moet zodanig aangepast worden dat het niet direct ingeschakeld wordt wanneer een trein stilstaat voor een rood sein.

Samenwerking

In dit project hebben we samengewerkt met RIGD-LOXIA, InTraffic en opdrachtgever ProRail voor het ontsluiten van de aanvullende inputdata voor het TSD-algoritme.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het aanbestedingsdossier ‘TTI Schiphol aanpassing TSD’ gemaakt met daarin een gedetailleerde eisenspecificatie en een nieuw TreinStilstandDetectie algoritme. Ook hebben we het V&G ontwerp gemaakt, het detectiealgoritme ontwikkeld en een FAT-plan opgesteld.

Voor de aanpassing van het systeem is – aanvullend op de huidige interface met treinbeveiliging (TB) – informatie nodig van de spoorbezettingen voor en na het huidige detectiegebied. Dit gaat om 16 extra secties. Ook is informatie nodig over het ‘stoptonend’ zijn van de bediende seinen. Hier gaat het om 24 STS-meldingen. Met deze aanvullende informatie moet het mogelijk zijn een robuuster TSD-systeem te realiseren.

Bijzonderheden

Om de opdrachtgever mee te nemen in de filosofie achter het TSD-algoritme is gebruik gemaakt van een simulatie van het detectiealgoritme. Tijdens de simulatie kon de opdrachtgever operationele scenario’s inbrengen waarna de uitwerking van het TSD algoritme direct visueel werd getoond.

LocatieSchipholtunnel
Periode2017 - 2020
KlantProRail

Spoorwegbeveiliging

De specialisten van Movares begeleiden de gehele levenscyclus van treinbeveiligingssystemen: van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie en onderhoud voor de beveiliging van trein-, tram- en metroverkeer.

Lees verder