Ons project

Aanpak Duurzaam Werken bij PHS Nijmegen

Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige én toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Daarom werkt ProRail samen met vervoerders aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van het project is om met zo min mogelijk nieuwe infrastructuur, meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer te realiseren. Het traject Schiphol – Utrecht – Arnhem/Nijmegen is één van de trajecten die wordt aangepast. Voor Nijmegen betekent dit: inrichting van een opstelterrein, aanbrengen van een derde perron, aanpassen van de sporen: vervangen van wissels, mogelijk doortrekken van de stationstunnel en het maken van een nieuwe entree aan de westzijde, maatregelen tegen geluidoverlast en trillingen.

Vraag van de opdrachtgever

Duurzaamheid een integraal onderdeel maken van deze en volgende projectfases. Daarbij samen met de projectpartners op zoek gaan naar een gezamenlijk duurzaamheidsambitie en deze uit te werken in onze producten.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor dit project zijn de eerste stappen van de Aanpak Duurzaam GWW doorlopen. Allereerst zijn met ProRail en de projectpartners de te verwachten duurzaamheidseffecten van het project in beeld gebracht met de omgevingswijzer. Daarna is gebrainstormd over mogelijke duurzame maatregelen. Vervolgens is een gezamenlijke duurzaamheidsambitie geformuleerd met behulp van het ambitieweb. Deze ambitie is vertaald naar doelstellingen, waarmee richting is gegeven aan welke maatregelen wel en niet te realiseren.

Bijzonderheden

Bijzonder is de goede samenwerking tussen o.a. ProRail en de gemeente Nijmegen. Gemeente is in 2018 European Green Capital en wil zich ook met de stationsomgeving op de kaart zetten. Voor het project betekent dit dat er gezocht wordt naar win win situaties, bijvoorbeeld in de relatie tussen de aanpassingen aan het spoor en emplacement, het verbeteren van de wijdere stationsomgeving en de verbinding met de binnenstad.

Samenwerking

Voor dit project is nauw samengewerkt met ProRail, de gemeente Nijmegen, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Provincie Gelderland.

LocatieNijmegen
Periode2016 - Heden
KlantProRail

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder