De nieuwe Zilverbaan is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid gewenste rondwegenstructuur in Veldhoven. De verkeersdruk in de bestaande kernen en de uitbreidingslocatie Zilverackers wordt door de Zilverbaan afgeleid en verminderd. Daarnaast zal deze weg de afwikkeling van het verkeer in Veldhoven naar de nieuwe aansluiting A67 verbeteren. De Zilverbaan kruist natuur- en landbouwgebieden waardoor de effecten van het verkeer en de nieuwe infrastructuur op het natuurlijk milieu zijn geminimaliseerd.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Veldhoven vroeg Movares het UAV-GC contract op te stellen op basis van het referentieontwerp en tijdens de realisatie het projectmanagement en het omgevingsmanagement te verzorgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

De specialisten van regio Zuidoost van Movares hebben het UAV-GC contract en de kostenramingen voor de 3 kilometer lange gebiedsontsluitingsweg opgesteld. Voor de aanbesteding zijn de duurzaamheidseisen en de CO2 footprint opgesteld. De werkzaamheden zijn veelomvattend: het slopen van woningen, aanzienlijke grondwerken, de aanleg van rotondes en ovotonde in betonverharding, de aanleg van bushaltekommen in beton, tijdelijke voorzieningen voor natuurbescherming, afwateringen, de aanleg van de dubbel asfaltweg, (asbest)bodemsanering, tijdelijke verkeersmaatregelen, openbare verlichting, bewegwijzeringen, bebordingen, het aanbrengen van een brug, faunapassages en faunahekwerken, het verleggen kabels en leidingen, het verwijderen knolcyperus (plant) en aanzienlijke beplantingswerken.Movares begeleidde de gemeente Veldhoven in de contractfase: het UAV-GC contract opgesteld, kostenramingen getoetst en de aanbestedingstukken mede beoordeeld. Na de aanbesteding hebben we het projectmanagement en het omgevingsmanagement van het projectteam verzorgd. Door een goede samenwerking met de aannemer en de omgeving is het werk ruim binnen de oplevertermijn opgeleverd. De Zilverbaan ligt na realisatie keurig ingepast in zijn natuurlijke omgeving.

Innovatief

In het project is een rotonde voorzien van een innovatieve openbare verlichting door het gebruik van zelfvoorzienende stroomvoorziening.

Duurzaam

Op basis van de CO2-footprint heeft de aannemer zijn werkmethode aangepast om een besparing op de CO2-uitstoot te verminderen.

LocatieVeldhoven
Periode2017 - 2018
KlantGemeente Veldhoven