We hebben aanbestedingsjuristen in huis die veel ervaring hebben met (Europese) aanbestedingen op het gebied van mobiliteit. Ons uitgangspunt hierbij is te zorgen dat de opdrachtgever krijgt wat zij in gedachten heeft. Dit realiseren wij door het toepassen van een uitgebalanceerde combinatie van de minimumeisen, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Movares heeft bijvoorbeeld de provincie Gelderland begeleid bij de aanbesteding van de aanleg van de N322. Landschappelijke inpassing was hierbij het belangrijkste gunningscriterium.

Kenmerken van dit project

 
KlantProvincie Gelderland, et al

Word jij onze nieuwe collega?