Grip op beheer en onderhoud kunstwerken

Provincie Gelderland heeft ruim 5000 kunstwerken in beheer, variërend van duikers tot beweegbare bruggen. Movares heeft voor de provincie een plan opgesteld om te komen tot een situatie waarin zij grip heeft op het beheer en het onderhoud van haar kunstwerken. Het plan voorziet in een ontwikkelrichting waarvan het uitvoeren van een nulmeting, het vullen en in gebruik nemen van het beheer informatie systeem van de provincie en het opstellen van een beheerplan kunstwerken de eerste activiteiten zijn.

Als vervolg op dit plan heeft Movares inhoudelijke ondersteuning geleverd bij het voorbereiden van de aanbesteding van de activiteiten uit het plan. De aanbesteding richtte zich op het inventariseren en verifiëren van de objectpaspoorten van de kunstwerken en het uitvoeren van een nulmeting en het vastleggen van de resultaten in het beheersysteem.

PICO expertises: Prestaties, Informatie, Contracten en Onderhoud

Klant: Provincie Gelderland
Periode: 2008
Info: jonas.kramer@movares.nl