In maart 2007 is voor de verbreding van de A50 Valburg – Grijsoord het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) uitgebracht en ter visie gelegd. In 2008 zal het Tracé Besluit (TB) worden uitgebracht. Mede naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen alsmede nader overleg met de regio is Movares gevraagd diverse wijzigingen ten behoeve van het TB door te voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Opstellen ontwerp uitbreiding verzorgingsplaats Weerbroek:

– uitwerken ontwerp (inclusief onderbouwende notitie)

– aanpassen waterhuishoudingplan

– aanpassen landschapsplan

– voeren overleg met belanghebbenden

Aanpassen integrale MX-model

Aanpassen OTB tot TB kaarten

Kenmerken van dit project

 
LocatieA50
 
Periode2008 - 2008
KlantRijkswaterstaat Oost-Nederland

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?


Word jij onze nieuwe collega?