Op de A27 tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Hooipolder vormt de doorstroming een probleem. De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van de A27 onvoldoende is om het verkeersaanbod te verwerken. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de wegcapaciteit van dit wegvak te vergroten en heeft een studie in het kader van de Tracéwet opgestart naar de verbreding hiervan opgestart. De startnotitie van deze studie is inmiddels uitgebracht.

Mogelijk onderdeel van de verbreding van de A27 zal zijn het volledig maken van knooppunt Everdingen en het ombouwen van knooppunt Hooipolder naar een volwaardig knooppunt, zonder verkeerslichten door toepassing van verbindingsbogen en/of fly-overs. Movares is gevraagd inzicht te geven in het ruimtebeslag van de knooppunten na aanpassing.

Uitgevoerde werkzaamheden

– opstellen Programma van Eisen
– uitwerken schetsontwerpen op basis van 3D wegontwerp (MX)

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieA27
 
Periode2008 - 2008
KlantRijkswaterstaat Noord-Brabant

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?