Voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de A27 (wegvak Stichtse Brug – knooppunt Almere) en de Houtribsluizen ter plaatse van Lelystad is Movares gevraagd een verkeerscirculatie- en calamiteitenplannen op te stellen.

Het doel van het verkeerscirculatie- en calamiteitenplan is het vastleggen van de eisen aan verkeersmaatregelen en het incidentmanagement proces. Nog voor de uitvoeringsfase start, worden wel overwogen keuze gemaakt voor de toe te passen verkeerssystemen. Hierbij staat het beperken van stagnatie voor verkeersstromen op primair, secundair en tertiair niveau, voorop.

Uitgevoerde werkzaamheden

Overleg en afstemming met opdrachtgever (Rijkswaterstaat) en wegbeheerder (Rijkswaterstaat en Provincie)
Opstellen Verkeerscirculatie- en Calamiteitenplan A27
Opstellen Verkeerscirculatie- en Calamiteitenplan N302

Kenmerken van dit project

 
LocatieA27
 
Periode2008 - 2008
KlantRijkswaterstaat IJsselmeergebied

Word jij onze nieuwe collega?