Het verkeer op de A2 tussen Maasbracht en Geleen zal in de komende jaren sterk toenemen. Nu al ondervindt het verkeer doorstromingsproblemen en mede door de sterke toename van het vrachtverkeer en de opening van de A73-Zuid zullen de problemen verergeren. De verwachting is dat dit in 2020 met meer dan 50% zal stijgen.

Voor de kortere termijn (2008) wordt gewerkt aan de aanleg van een spitsstrook in zuidelijke richting. Om te komen tot een structurele duurzame oplossing van de problemen, met als zichtjaar 2020, wordt een m.e.r. procedure doorlopen. Voor de start van de daadwerkelijke milieueffectenrapportage (MER) is Movares gevraagd alternatieven te onderzoeken en te ontwerpen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Ontwerpuitwerking van de volgende alternatieven:
– nulalternatief
– nulplusalternatief

Voorkeursalternatieven:
– alternatief 2×3 rijstroken
– alternatief 2×3 rijstroken plus doorlopend weefvak
– alternatief 2×3 rijstroken plus doelgroepstrook
– alternatief 4×2 rijstroken

Effecten op omgeving (geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschap)

Kostenraming

Opstellen alternatievennota

Samenvatting t.b.v. het bestuurlijke en publieke circuit

Kenmerken van dit project

 
LocatieA2 Maasbracht – Geleen
 
Periode2007 - 2008
KlantRijkswaterstaat Limburg

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?