In 2011 heeft Movares in opdracht van ProRail het gehele proces vanaf Voorlopig Ontwerp tot aan de daadwerkelijke verleggingen gecoördineerd voor een extra zijspoor bij Wormerveer. Wij hebben vooraf een obstakelonderzoek uitgevoerd, dit in GIS opgenomen en gemeentelijke ontwikkelingen meegenomen in het verleggingsplan. Door onze contacten met de nutsbedrijven konden de overleggen snel en in een constructieve sfeer plaatsvinden met als resultaat een door alle partijen gedragen overeenstemming over de noodzakelijke verlegging. De gestuurde boring hebben wij in een 3D-model gevisualiseerd: een van onze spcialismen!

Vraag van de opdrachtgever

De opdrachtgever verzocht Movares de verleggingsplannen middels overleg met de leidingeigenaren op te stellen. De uiteindelijk gekozen technische oplossing is in uitstekende samenwerking met zowel de opdrachtgever als de leidingeigenaren tot stand gekomen. Die technische oplossing (gestuurde boring) hebben wij in een 3D-model vervaardigd, hetgeen voor alle partijen een duidelijke visualisatie van de realiteit weergaf.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het maken van verleggingstekeningen behorende bij het Verzoek tot Aanpassing.

Het in constructief overleg met de leidingeigenaren komen tot een voor alle partijen aanvaardbare technische oplossing.

Het ondersteunen van de opdrachtgever d.m.v. de afhandeling van allerlei vragen van externen over het project.

Kenmerken van dit project

 
LocatieWormerveer
 
Periode2011 - 2012
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?