Ons project

1380 zonnepanelen op daken Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht wil in 2030 energieneutraal zijn en heeft op weg hier naartoe 1380 zonnepanelen geplaatst op zeven universiteitsgebouwen. Deze zijn een uitbreiding van de 4600 zonnepanelensystemen die in 2015-2016 zijn aangelegd en die al 1 miljoen kWh elektriciteit per jaar leveren. Net als in 2015 zijn wij ook nu gevraagd Universiteit Utrecht te adviseren over deze belangrijke stap richting een duurzame bedrijfsvoering.

Uitgebreide adviesvraag

Universiteit Utrecht heeft ons gevraagd om te ondersteunen bij de voorbereiding en realisatie van het project waarin de 1380 zonnepanelen zijn gelegd op de verschillende locaties van de Universiteit Utrecht. Movares begeleidde de contractvorming (traditioneel op basis van de UAV 2012), de aanbesteding, stelde het V&G-ontwerpplan op, adviseerde over de zonnepanelen en de achterliggende installatietechniek en voerde het contractmanagement uit. Ook hebben we de benodigde documenten opgesteld voor de vergunningsaanvraag voor de binnenstadlocaties van de universiteit. 

Bijzonderheden

Bijzonder is dat gebruik gemaakt is van het gemeentelijke beleid zonne-energie voor beschermde monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Dit beleid is door de gemeente Utrecht in maart 2021 gepubliceerd. Hiermee is aanleg van zonnepanelen op de schuine dakvlakken in de binnenstad mogelijk geworden. In dit project zijn er zonnepanelen aangelegd op zowel de locaties Utrecht Science Park als universiteitslocaties in de binnenstad.

Voor de dakvlakken op het Utrecht Science Park heeft de opdrachtgever een SDE+-subsidie aangevraagd. Deze regeling maakt dit soort projecten financieel haalbaar. Vanwege de voorwaarden die verbonden zijn aan de toegekende SDE+-subsidie moesten we snel schakelen.  

Expertise marktpartijen

Samen met de Universiteit Utrecht hebben we allerlei varianten doorgerekend, goede discussies gevoerd over de opbrengstberekening(-en), werkomschrijving en inpassing in de bestaande monitoring omgeving van de beheerafdeling. Door duidelijke randvoorwaarden en kaders te formuleren is maximaal gebruik gemaakt van de expertise die bij marktpartijen aanwezig is.

LocatieUtrecht
Periode2020 - 2022
KlantUniversiteit Utrecht

Gerelateerd nieuws & publicaties