Innovatief bereikbaarheidsmodel: de Movares Verbindingswijzer

Met het vrij beschikbaar komen van alle openbaarvervoer-data, de zgn. GOVI data (Grenzeloos Openbaar Vervoer Informatie), en de huidige stand van de techniek ontstaan nieuwe mogelijkheden. Door op een innovatieve manier met de nieuwe beschikbare open data om te gaan, kunnen veel sneller analyses gemaakt worden dan met een traditioneel vervoermodel. De Verbindingswijzer, de door Movares ontwikkelde nieuwe bereikbaarheidstool, toont snel en overzichtelijk hoe goed de multimodale bereikbaarheid is van elke willekeurige plek in Nederland. We beschikken nu over een uniforme kwaliteitsmeetlat voor het openbaar én multimodaal vervoer in Nederland.