De ‘reason for being’, de visie van onze organisatie is: Wij verbinden.

In de adviezen en ontwerpen van Movares spelen belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde en duurzaamheid een grote rol. Met onze unieke combinatie van expertises leveren we een bijdrage aan bereikbaarheid in de Europese samenleving. Onze missie luidt dan ook:

Movares wil als Europese onderneming toonaangevend zijn op het gebied van geleide vervoersoplossingen en de daardoor beschikbare kennis in Nederland ook inzetten voor andere infrastructuur.

Movares ontwikkelde een visie op ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit richting 2040. Deze kijk op een positieve toekomst voor Nederland is inspirerend. Wij hopen hiermee een voorzet te geven voor een verhelderende discussie en mensen te bewegen tot opbouwende initiatieven. Zie Visie NL 2040.