De Raad van Commissarissen heeft als taak de directie te adviseren over het te voeren directiebeleid. De Raad van Commissarissen van Movares bestaat uit Tineke Huizinga (vz) en Jeroen de Haas en Hielke Sybesma.

Jeroen de Haas

Jeroen de Haas

Hielke Sybesma

Hielke Sybesma