Movares is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteit-, veiligheid- en milieu- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen.

Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto; vormgeven aan bereikbaarheid.

 

Capaciteitsuitbreiding biedt perspectief

De ruimte in ons land is beperkt en het bouwen van nieuwe infrastructuur is kapitaalintensief. Binnen de railsector is bovendien een verschuiving te bespeuren van nieuwbouw naar onderhoud. We moeten daarom kijken naar mogelijke capaciteitsuitbreiding op het bestaande spoor. Het beter benutten van bestaande infrastructuur leidt tot een flinke capaciteitsuitbreiding. Light rail over bestaand spoor laten rijden, meer treinen inzetten volgens een alternatieve dienstregeling en meer aandacht voor beheer en onderhoud (assetmanagement) zijn mogelijkheden. Naast capaciteitsverbetering van het bestaande spoor, werkt Movares ook aan de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals de Hogesnelheidslijn-Zuid en de Betuweroute.

 

Veiligheid

In onze samenleving is sociale veiligheid een ‘hot item’. Dat speelt een grote rol bij het ontwerpen van stationsomgevingen, tunnels en onderdoorgangen. Maar ook de ‘technische veiligheid’ krijgt alle aandacht. We vertrouwen rotsvast op veiligheidssystemen zoals de automatische treinbeveiliging (ATB). Totdat het misgaat en er een ongeluk gebeurt. Dan volgt de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Movares voert onderzoek en analyses uit op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid van systemen en past hierbij de Cenelec-normen toe. We hebben ruime kennis in huis over RAMSHE, signaaltechnieken zoals VPI (Vital Processor Interlocking) en we spelen een belangrijke rol bij ERTMS, de open Europese standaard voor treinbeveiliging en telecommunicatie op het spoor.
Maar Movares levert ook integrale oplossingen voor security en communicatiesytemen in de vorm van technische installaties en ondersteunende diensten voor het veilig, comfortabel en betrouwbaar beheersen van locaties. Ons werkterrein is veel breder dan het spoor: van beweegbare brug tot garagepoort, van lift tot glazenwasinstallatie en van tunnel tot winkelcentrum.

 

Milieu en inpassing: oog voor de kwaliteit van ruimte

Wonen, werken, recre√ęren, natuur en infrastructuur eisen meer en meer ruimte op. Daardoor wordt het steeds moeilijker om in alle behoeften te voorzien zonder de kwaliteit van de aanwezige ruimte aan te tasten. Veel gemeenten willen de omgeving van het stationsgebied opnieuw ontwikkelen of de bestaande bebouwing verdichten. Intensivering van het bestaande ruimtegebruik en ondergronds bouwen zijn twee oplossings¬≠mogelijkheden. Van een mogelijkheid die vroeger vanwege kostenaspecten weinig benut werd, wordt ondergronds bouwen steeds meer een noodzakelijkheid. Movares heeft alle nodige expertise en ervaring.