Het leveren van kwaliteit aan de klant, veilig werken en een duurzame bedrijfsvoering staan centraal in ons werken en handelen. Ook in onze bedrijfsvoering zijn we alert en gecertificeerd op deze aspecten. Daar plukken onze opdrachtgevers, gasten en medewerkers de vruchten van.

Kwaliteit
Movares Nederland is gecertificeerd volgens de nieuwste versies van de ISO-9001- en ISO-14001-normen. De directievoorzitter van Movares Nederland B.V., Sander Eijgenraam, is eindverantwoordelijk voor het algemene kwaliteitsbeleid, waarbij de kwaliteit van het eindproduct en de kwaliteit van de klantrelatie voorop staat. Om de kwaliteit en het kwaliteitsbewustzijn te borgen en te vergroten reikt Movares jaarlijks een kwaliteitsprijs uit onder de medewerkers. Movares is in het bezit van het ISO 9001:2015 -certificaat (in English).

Veiligheid
Vanuit onze visie voeren wij een beleid dat erop is gericht om alle werkzaamheden niet alleen uit te voeren volgens de wettelijke vereisten, maar ook vanuit een sterk veiligheidsbewustzijn.  Veilig werken is voor Movares een vanzelfsprekendheid. Daarbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid, van onze eigen medewerkers en van iedereen in ons werkveld. Want met veiligheidsbewustzijn in de hele keten, daar valt of staat het mee. Realisering van dit beleid vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid van binnen en buiten Movares. We zijn onderdeel van een aantal keteninitiatieven. Onze inspanningen op veiligheidsgebied hebben geleid tot het verkrijgen van het Veiligheidsladder trede 4- en het VCA**-certificaat. Jaarlijks reiken we een veiligheidsprijs uit om het veiligheidsbewustzijn te borgen en te vergroten. Movares is in het bezit van het Veiligbewustcertificaat Trede 4.

Milieu
Movares werkt aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en de infrastructuur van de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze kennis en kunde in om complexe stedelijke en infrastructurele opgaven vorm te geven met respect voor mensen, het milieu en de economie. Dat duurzaam handelen doen we enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven – wij hebben de laagste CO2-footprint per medewerker van alle grote ingenieursbureaus -, en anderzijds door proactief met onze opdrachtgevers mee te denken en visionaire concepten en innovaties aan te reiken om projecten nog beter aan te laten sluiten bij de uitdagingen waar we met elkaar voor staan gesteld. We doen dat vanuit de overtuiging dat elk project kansen biedt voor duurzaamheid.  Lees hier meer over duurzaamheid bij Movares en onze CO2-certificering.
Movares is in het bezit van het ISO 14001:2015-certificaat (in English) en het CO2-certificaat niveau 5. Wij vergroten de effectiviteit van onze acties door initiatief en enthousiasme te tonen  en te belonen – we reiken jaarlijks een milieuprijs uit aan die collega’s die een voorbeeldfunctie vervullen op duurzaamheidsgebied – en de samenwerking te zoeken met ketenpartners. We zijn onderdeel van een aantal keteninitiatieven waaraan wij een belangrijke bijdrage leveren, waaronder de Duurzame Leverancier, Green Business Club UtrechtGreen Deal 2.0 en Betonakkoord

Informatiebeveiliging
Movares richt zich in 2020 op het verder zeker stellen van informatiebeveiliging. Dit doen we door het aantoonbaar maken dat onze organisatie informatieprocessen continu beheerst en dat we vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgen. Deze beleidsmaatregelen worden met een herziening van het managementsysteem vastgelegd en geborgd. Al deze maatregelen, behorend bij onze visie dragen bij aan het continu verbeteren van Movares. Movares is in het bezit van het ISO 27001:2013-certificaat.