Movares wil vanaf de beginfase betrokken zijn om mee te denken over conceptuele oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. Marktpartijen die Movares inschakelen kunnen ook een beroep doen op haar gespecialiseerde dochters en deelnemingen. Ons uitgangspunt is: ‘samen als het kan, apart als het moet’. Op deze wijze kan een klantgerichte, effectieve en efficiënte aanpak van mobiliteitsvraagstukken op het gebied van capaciteit, veiligheid en milieu/inpassing worden gewaarborgd.

Groepsvennootschappen:

VOF’s:

 

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht (ITC)

Infrastructure & Transport Consultants Utrecht bv is in 1999 opgericht om de gemeente Utrecht te ondersteunen bij de voorbereidingen van grote en/of complexe projecten. Het gaat hierbij met name om projecten als de VINEX-locatie Leidsche Rijn, de herinrichting van het Stationsgebied (Projectorganisatie Stationsgebied, POS) en de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV-) en de Hoogwaardig Auto Vervoer (HAV-) routes. ITC is een volledige dochter van Movares.

 

LOXIA

LoxiaLOXIA levert producten en diensten op het gebied van beheer, onderhoud, aanpassingen en ontwikkeling van treinbeveiliging m.b.v. CARE, VPT en Bedienvoorschriften. Het is van groot belang dat de kwaliteit en uniformiteit van de voor ProRail en de spoorbranche essentiële data, LTD, software t.b.v. Beveiliging en Besturing betrouwbaar is.
LOXIA B.V. is een samenwerkingsverband van Movares Nederland B.V. en Arcadis Nederland B.V. Beide ondernemingen hebben een belang van 50% in LOXIA. LOXIA is opgericht in 2007 en actief voor ProRail.

 

Saferail

SaferailSaferail verzorgt en begeleidt het totale veiligheids- en logistieke management. Producten en diensten zijn onder meer het organiseren van de totale veiligheidsketen van opdrachtgever, bevoegd gezag en opdrachtnemer. Daarbij richt Saferail zich op het detacheren van goed opgeleide veiligheidsmedewerkers, de levering van low-end en high-end beveiligingsmiddelen en veiligheidsopleidingen, tot en met het geven van adviezen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Met dit totaalaanbod kan Saferail antwoord geven op de diverse veiligheidsvraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

 

VOF Movares-Goudappel Coffeng-Nelen & Schuurmans

De VOF Movares-Goudappel Coffeng-Nelen & Schuurmans is in 2012 opgericht om gezamenlijk invulling te geven aan de door Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagde ingenieursdiensten. Het consortium is na een Europese aanbesteding geselecteerd als één van de elf partijen met wie door Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. De partijen zijn complementair aan elkaar en kunnen hiermee een breed palet aan diensten aan Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap aanbieden.

 

VOF Pieke Contractbeheersing

De VOF Pieke Contractbeheersing is een VOF bestaande uit een samenstel van drie partners; Infram, Movares en Balance. Deze drie partijen bieden ondersteuning aan TenneT binnen het raamcontract ten behoeve van Systeemgerichte Contract Beheersing. Dat betekent dat wij TenneT assisteren in het toetsen van de naleving van contracten door aannemers die TenneT heeft gecontracteerd voor de realisatie voor hun projecten. We voeren de toetsing uit op een risico-gestuurde wijze. Tevens dragen wij als VOF Pieke bij aan het opleiden van TenneT medewerkers op het vlak van SCB-werkzaamheden binnen geïntegreerde contracten.