Als betrokken adviseur stelt Yvonne van Liebergen zich naast de klant op: oplossingsgericht aan de slag om dingen mogelijk te maken. Hierbij combineert Yvonne vakinhoudelijke kennis van het omgevingsrecht met de dagelijkse praktijk van ondernemers en overheden. Vanuit deze expertise volgt Yvonne de ontwikkelingen rond de invoering van de Omgevingswet nauwgezet en is zij betrokken bij het voorbereiden van Movares op de komst van de Omgevingswet. Nagenoeg al onze projecten beïnvloeden de fysieke leefomgeving en vice versa, zodat kennis voor alle geledingen van onze organisatie en voor onze opdrachtgevers beschikbaar moet zijn. Yvonne is een pragmatische jurist met oog voor ruimte, duurzame ontwikkeling en een strategische blik op de toekomst. Analytisch sterk, maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en is communicatief vaardig.

Projecten

Diensten

Publicaties