Wouter van der Vossen werkt als constructeur aan uiteenlopende projecten, zoals 3D betonprinten, monumentale stalen kapconstructies en fietsenstallingen. Naast het constructief ontwerpen fungeert hij ook als projectleider voor beweegbare bruggen en opdrachten van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB). Door de grote verscheidenheid in zijn projectervaring is hij in staat om snel raakvlakken te identificeren en te sturen op hoogwaardige oplossingen. Wouter heeft een pragmatische insteek en een sociale instelling. Dit maakt hem een aanwinst in ieder projectteam.

Kennisgebieden

Projecten