Wiandy Balster is een ervaren adviseur op het gebied van parkeren en mobiliteit. De afgelopen jaren heeft ze zich als externe adviseur onder andere bezig gehouden met parkeer- en mobiliteitsonderwerpen bij gemeentes. Zo heeft ze de parkeerbeleidsplannen van Amsterdam Nieuw-West, Ermelo, Noordoostpolder en Heemskerk medeopgesteld. Ook was ze parkeermanager in Amsterdam Nieuw-West en heeft ze daar betaald parkeren en blauwe zones ingevoerd. Tijdens haar detacheringen bij Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten heeft ze zich ook bezig gehouden met doorstromings- en bereikbaarheidsvraagstukken, fiets, verkeersveiligheid, weginrichtingen, onderzoek en juridische zaken. Wiandy heeft oog voor inhoud, proces en organisatie. Ze heeft veel ervaring met samenwerkings- en participatietrajecten met bewoners en ondernemers, maar met ook multidisciplinaire projecten binnen ambtelijke organisaties.