Vincent is constructeur op het gebied van beweegbare bruggen, sluizen en stalen vaste bruggen. Zijn expertise ligt op het gebied van toetsingen van bewegingswerken volgens de Nen6786 (VOBB:2001), ontwerpen in 3D, het ramen van bouwkosten en het uitvoeren van risico-inventarisaties en evaluaties. De projecten waar Vincent aan werkt omvatten zowel spoorbruggen (ProRail) als bruggen voor wegverkeer (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten). Hij heeft ervaring met nieuwbouwprojecten, het traject van vroege fase aanbiedingsontwerp tot uitvoeringsontwerp, en het herberekenen en restlevensduuranalyses van bestaande beweegbare objecten. Bovendien heeft Vincent veel ervaring opgebouwd in het adviseren omtrent levensduurverlengende maatregelen voor bestaande bruggen en advies over ARBO en de Machinerichtlijn. Dit maakt Vincent tot een allround adviseur die pragmatisch en met daadkracht werkt aan uiteenlopende projecten.

Kennisgebieden

Projecten