Mijn passie ligt in het beheersen van programma’s en projecten, wat erg dynamische en complexe omgevingen kunnen zijn. Hierin heb ik vaak de rol van project- of procesmanager (manager projectbeheersing), maar soms ben ik juist de onafhankelijke adviseur.

In deze beheersing vind ik het belangrijk om goed in contact te zijn met alle projectmedewerkers: samen moeten we zorgen het beste resultaat. Daarom vind ik dat ik ervoor moet zorgen dat iedereen doet waar hij/zij goed in is, maar tegelijk ook in de gaten heeft hoe zijn/haar werkzaamheden bijdragen aan het behalen van de projectdoelstellingen.

Om dit te doen geloof ik dat je de projectdoelstellingen om moet zetten naar KPI’s en deze inzichtelijk moet maken zodat iedereen een duidelijk beeld heeft van de status en voortgang. Hiervoor maak ik graag gebruik van dashboards die dit inzicht kunnen bieden op basis van de steeds beter beschikbare data. Met deze sturingsinformatie kunnen we opdrachtgevers, (kern)teamleden en eventueel overige stakeholders een duidelijk en eenvoudig beeld geven van de status van het project. Met dit inzicht hoeft een projectmanager of stuurgroep niet meer bezig te zijn met alle details, maar kunnen zij zich meer focussen op het beheersen van de afwijkingen in een project. Dit noemen we ook wel ‘management by exception’.

Deze hulpmiddelen zet ik ook graag in voor besluitvorming. Voor het maken van beslissingen is het belangrijk dat de feiten beknopt en overzichtelijk gepresenteerd worden. Met forecasting en ‘scenario based decision making’ kunnen we een blik in de toekomst creëren, waarmee beslissingen makkelijker en beter onderbouwd te maken zijn.

Wil je meer weten? Bel of mail me dan gerust!

Kennisgebieden

Diensten