Tim Minkes is adviseur op het gebied van EMC, aarding en energievoorziening van zowel hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen. Tim levert graag een bijdrage als EMC specialist aan de steeds complexer wordende elektrische infrastructuur.  Bij het oplossen van EMC problemen gelooft Tim in een transparante aanpak waarbij samenwerking met de verschillende belanghebbende partijen centraal staat.  Kenmerkend voor Tim is zijn sterk ontwikkelde analytische vermogen en zijn betrokkenheid bij zijn klanten.

Tim is bekwaam in onder andere het volgende:

  • Adviseren over elektromagnetische beïnvloeding door hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen;
  • Modelleren van hoogspanningsverbindingen en tractie- energiesystemen;
  • Meten aan hoogspanningsverbindingen en tractie- energiesystemen;
  • Inspecteren van aardingssytemen en elektrotechnische installaties van hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen;
  • Berekenen van de specifieke magneetveldzone (0,4µT-zone) conform de RIVM handreiking.

Kennisgebieden

Diensten