Steven Jansen is gespecialiseerd in complexe ruimtelijke ontwerpen voor infrastructuur, met name in de noordelijke Randstad. Steven heeft een ruime ervaring met het ontwerp van lightrail- en HOV-busprojecten. Hij weet de vakinhoud goed te vertalen naar de beleidsmatige en bestuurlijke context. Met creativiteit, doorzettingsvermogen en een grote betrokkenheid bij de opgaven zet hij zich in voor het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen. Steven is gericht op het realiseren van de projecten binnen de kaders en passend binnen de verwachtingen van de betrokken partijen.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties