Stefan is een vakkundige akoesticus met een innovatieve en analytische geest die graag met andere specialisten of adviseurs samenwerkt maar ook goed zelfstandig kan werken. Hij is klantgericht en communicatief, hij ziet zaken graag in een breder perspectief zonder de details uit het oog te verliezen zodat hij zowel verbinding met de klant kan leggen als met specialisten.

Hij heeft vijfentwintig jaar ervaring op het gebied van met name weg- en railverkeerslawaai bij grote infrastructurele projecten zoals PHS Amsterdam, MJPG-Spoor, Doorstroomstation Utrecht, de Sporen in Utrecht, Hanzelijn, HSL-zuid en vele geluidsonderzoeken bij reconstructies van wegen en bestemmingsplannen. Dit betreft het volledige traject van werkzaamheden vanaf opzetten en aansturen van het geluidsonderzoek in het kader van de Wet geluidhinder of de Wet Swung (geluidproductieplafonds) tot ondersteuning van opdrachtgevers bij juridische procedures, technische uitvoering of geluidstechnische problemen zoals de geluidsuitstraling van stalen bruggen. Naast de reguliere projecten ook ervaren in advisering van gemeenten bij bestemmingsplannen ten behoeve van woningbouw en infrastructuur. Gespecialiseerd in toepassingen van raytracing zoals ruimte-akoestiek en spraakverstaanbaarheid op stations en geluidseffecten rond geluidsschermen, overkappingen, fly-overs en gebouwen. Vanuit een basis in de natuurkunde is interesse en kunde aanwezig om verder te kunnen kijken dan in wet- en regelgeving is vastgelegd.

Innovatie
Met de GeluidVangrail heeft Stefan succes behaald in het klassieke werkveld van geluidsmaatregelen. Door het doeltreffende idee om de bestaande geleiderail dicht te maken aan de onderzijde wordt een goedkope doch efficiënte geluidreductie behaald op een locatie langs de weg waar normaliter geen maatregel wordt toegestaan. Naast het idee zijn slimme keuzes in de ontwerpfase gemaakt waarmee hij een innovatieprijs heeft ontvangen in het kader van de SBIR ‘minder geluid langs de provinciale weg’ die is opgezet door het RVO samen met de provincies Noord Holland en Zuid Holland. Deze productinnovatie bevindt zich in de certificeringsfase ter voorbereiding van de markttoetreding waarbij ook praktijkproeven moeten leiden tot vaststelling van het geluidseffect en de implementatie in het Reken- en meetvoorschrift geluid.

 

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties