Stefan Voeten heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van weg- en railverkeerslawaai bij grote infrastructurele projecten zoals het MJPG-Spoor, Doorstroomstation Utrecht, de Sporen in Utrecht, Hanzelijn, HSL-zuid, en vele onderzoeken in het kader van de Wet geluidhinder. Dit betreft het volledige traject van werkzaamheden vanaf opzetten en aansturen van het geluidsonderzoek in het kader van de Wet Swung (geluidproductieplafonds) tot ondersteuning van opdrachtgevers bij eventuele juridische procedures of technische uitvoering. Naast de reguliere projecten ook advisering van (en detachering bij) gemeenten bij bestemmingsplannen ten behoeve van woningbouw en infrastructuur. Gespecialiseerd in toepassingen van raytracing zoals spraakverstaanbaarheid op stations en geluidseffecten rond geluidsschermen, overkappingen, fly-overs en gebouwen.   In de afgelopen jaren is de kennis uitgebreid richting lightrail toepassingen met name voor de HOV Tram om de Zuid in Utrecht maar ook richting busbanen zoals de HOV Velsen, capaciteitsstudies, variantenstudies voor bronmaatregelen, beoordeling van schermontwerpen en eisenspecificaties voor aanbestedingen.

 

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties