Sjoerd Keetels is adviseur duurzaamheid bij Movares. Sjoerd gaat graag de uitdaging aan om samen met de klant duurzaamheid concreet te borgen in de projecten. Hij is initiator en inspirator van de werkgroep ‘duurzaamheid’ binnen Movares, waarin hij zich bezig houdt met circulair bouwen, energietransitie en klimaatadaptatie. Hij heeft ervaring opgedaan als junior Projectleider en adviseur Bouwkunde, waarbij hij als schakel functioneerde tussen de verschillende bouwtechnische experts: architecten, constructeurs, installateurs en projectmanagers.

Sjoerd heeft o.a. geadviseerd bij het implementeren van duurzame maatregelen voor nieuwe fietsenstallingen bij diverse stations in Nederland. Voor de universiteit Utrecht en het GVB Amsterdam adviseerde hij over de strategische haalbaarheid voor de plaatsing van zonnepanelen op daken. Tevens is hij innovatie/duurzaamheidsmanager in het raamcontract van Provincie Zuid-Holland voor beweegbare bruggen. Binnen het  Platform CB’23 is hij actief teamlid van meetbaarheid van circulariteit.

Projecten