Saskia Pennings werkt als consultant in de rol van verandermanager, procesmanager of programmamanager. Ze heeft ervaring met het leidinggeven aan agile project- en productteams en begeleidt organisaties en groepen bij veranderingen en innovaties. Ze denkt strategisch en tactisch mee, waarbij ze het menselijke perspectief biedt in een technisch georiënteerde wereld.   Ze maakt nieuwe kennisgebieden zich gemakkelijk eigen, waardoor ze breed inzetbaar is op vraagstukken waar strategie, mens, proces en cultuur samenkomen. Zo werkt zij onder meer binnen de thema’s assetmanagement, digitale transitie, meervoudig ruimtegebruik en duurzaamheid.

Dankzij haar achtergrond als antropoloog heeft Saskia een brede kijk op veranderprocessen en de sociale interacties en dynamiek daaromheen. Ze heeft oog voor de context en de verschillende belangen van stakeholders en doelgroepen, waarbij ze zicht houdt op het grotere geheel en het doel. Met enthousiasme geeft zij richting aan strategie, ideeën, mensen en processen om zo samen te komen tot de gewenste situatie. Daarbij is zij sensitief voor wat er politiek-bestuurlijk speelt. Haar doel is veranderingen in gang te zetten en te begeleiden, zodat de organisatie de nieuwe gewenste situatie op een duurzame manier kan implementeren.

 

 

Kennisgebieden

Diensten

Publicaties