Als adviseur mobiliteit werkt Ruud aan diverse opgaven op het gebied van ruimte en mobiliteit. Met zijn analytisch en structurerend vermogen kan hij de vertaalslag maken van ambities en knelpunten naar een visie, doelstellingen en verdere uitwerking van mobiliteitsmaatregelen. De afgelopen jaren heeft hij voor verschillende gemeenten mobiliteitsvisies en (fiets)parkeervisies opgesteld. Voor het ministerie van IenW onderzocht hij hoe Smart Mobility meer kan bijdragen aan de bereikbaarheid van Nederland. Ook voerde hij een verkenning uit naar een regionale mobiliteitshub voor de Cleantech Regio. Ruud krijgt energie van beleidsadvisering en opgaven met een open eind en slaagt er telkens weer in die open einden bij elkaar te brengen. Ruud is een prettig persoon om mee samen te werken. Hij is open, positief en gedreven om altijd samen het beste resultaat te bereiken.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties