Ron Brouwer is altijd betrokken geweest bij multidisciplinaire projecten en zoekt steeds weer mogelijkheden om processen te automatiseren. Bij het opbouwen van de groep Contract- en Bouwprocesmanagement met specialisten op het gebied van kosten, contract juridische zaken, systeemgerichte contractbeheersing, toezicht en contractmanagement bleek de behoefte aan integraal data- en informatiemanagement cruciaal. Hier lagen enorme mogelijkheden op het gebied van automatisering. Dit kreeg in 2016 een vervolg toen Ron leiding mocht geven aan een startup binnen Movares om de werkprocessen en productprocessen vergaand te automatiseren. Inmiddels is deze startup onderdeel geworden van Movares en wordt de hoeveelheid geautomatiseerde processen en producten bedrijfsbreed geïmplementeerd. Momenteel is Ron verantwoordelijk voor de ontwikkelgroep binnen Movares die is geordend volgens het SAFE framework-principe. Onderdeel hiervan zijn een aantal agile teams, vakspecialisten en andere professionals die het framework completeren.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten