Ron Alberti is een ervaren en gedreven bouwkostendeskundige bij Movares en is van oorsprong civiel ingenieur. De afgelopen 15 jaar ontwikkelde hij zich tot een allround bouwkostendeskundige en is hij betrokken bij projecten van vroege projectfasen t/m uitvoering op het gebied van kunstwerken, autowegen en water- en oeverwerken. Ron denkt mee met opdrachtgevers om hun projecten te doorgronden en mogelijk te maken. De slaagkans van een project wordt n.l. in hoge mate bepaald door de projectkosten, onduidelijkheden en fouten zijn daarbij ongewenst. Ron doorziet de samenhang tussen de disciplines en is sterk in het opdelen van de projectkosten in herkenbare onderdelen. Hij is rigide als het aankomt op het naleven van de ‘Standaardsystematiek voor Kostenramingen’, ramingen moeten transparant, reproduceerbaar en consistent zijn. In zijn rol van adviseur Bouwkosten beschikt Ron tevens over parate kennis op het gebied van Risicomanagement en Assetmanagement.

Projecten