Roland is een ervaren adviseur vergunningenmanagement. Hij stelt aanvraagstrategieën op, begeleidt vergunningsaanvragen en evalueert beschikkingen voor grote projecten. Meestal gaat het om infrastructurele projecten: water-, weg-, spoor- en/of energieverbindingen. Vaak is Roland de primus inter pares: hij onderhoudt de contacten met de opdrachtgever, bevoegde gezagen, de verschillende inhoudelijke projectdisciplines en de uitvoerende partijen.

Hij heeft veel ervaring op het gebied van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), Tracéwet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Waterwet en de Rijkscoördinatieregeling en is uitstekend voorbereid voor de komst van de Omgevingswet. Rolands opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, TenneT TSO, ProRail en provincies en gemeenten.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten