Robin Biemans is een enthousiaste adviseur procesmanager. Hij heeft jarenlange ervaring in de complexe problematiek van besluitvorming rondom ruimtelijke projecten zoals dijkversterkingen en inpassing van infrastructuur in zowel het stedelijk als landelijk gebied. Zo werkte hij aan de dijkversterkingsprojecten in Abcoude, de herontwikkeling van de gemeente Elst. Daarnaast werkt Robin als procesmanager voor het STOWA en IPO aan de ontwikkeling van kennis rondom regionale keringen en wateroverlast. Robin is zeer pro-actief, beschikt over een netwerk binnen de waterorganisaties en heeft die diplomatieke instelling die nodig is om verschillende belanghebbenden tot elkaar te laten komen. Hij heeft een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke aspecten van de planvorming en stuurt efficiënt op planning en risico’s.

Kennisgebieden

Publicaties