Pieter heeft ruime ervaring met grote en kleine integrale bouwkundige projecten, constructies, planning en projectmanagement.  Hij zorgt ervoor dat alle techniekvelden in een project op een goede manier bij elkaar komen tot één afgestemd geheel. Hij heeft vaal gewerkt op het raakvlak tussen gebouwde omgeving en rail. Projecten waaraan hij een bijdrage heeft geleverd zijn o.a. Amsterdam Centraal, Busststion IJSEI, Metro Oostlijn Amsterdam, fietsenstallings- en tramremiseprojecten.

Kennisgebieden