Peter Musters is als strategisch adviseur multi inzetbaar. Zijn oorsprong ligt in het veld van beveiligingssystemen waarbinnen hij jarenlang heeft gewerkt aan diverse grote ontwikkelingen. Zo is hij technisch inhoudelijk verantwoordelijk geweest voor de introductie van de eerste computerbeveiliging in Nederland voor ProRail. Verder was hij, als gedetacheerd medewerker bij ProRail, verantwoordelijk voor de eerste ERTMS-implementatie in Nederland. Peter herkent snel de essentie in (rail)projecten en weet daardoor ook snel problemen te duiden en oplossingen aan te dragen in dit complexe werkveld. Op dit moment werkt Peter als raakvlakmanager op het project Zevenaar. In dit project wordt het ERTMS-systeem gewijzigd ten behoeve van de nieuwe lay out, wordt een VPI-beveiliging in dienst gesteld en wordt de bovenleiding omgebouwd naar 25kV (inclusief nieuwe spanningssluis).