Pelle is een jonge testengineer met een werktuigbouwkundige achtergrond en een technische blik op integrale projecten. Hij haalt zijn uitdaging uit het soepel uitvoeren van projecten en deze zo efficiënt mogelijk te laten lopen. In combinatie met de aansluiting op en kennis van System Engineering probeert hij alle facetten hiervan aan te laten sluiten op het testproces. Daarnaast brengt hij mensen samen om projecten met een multidisciplinair karakter tot een goed verloop te brengen, dit ook in combinatie met het gebruik van geautomatiseerde System Engineering tools. Voorbeelden van zijn werk zijn het voorbereiden en uitvoeren van systeemintegratietesten tijdens de bouw van het Theemswegtracé en PHS Rijswijk-Rotterdam. Hij probeert met een frisse blik input te geven op de werkwijze van het testteam en hierbij een steentje aan te dragen ten behoeve van de ontwikkeling van het team.

Kennisgebieden

Projecten