Paul van de Ven is een senior adviseur op het gebied van treinbeveiliging, safety management en assessment, met een brede internationale ervaring in systemen en producten uit heel Europa. Hij heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en realisatie van (elektronische) treinbeveiligingssystemen alsook de bewijsvoering van de veiligheid daarvan (‘safety case’). Paul is sinds de oprichting verbonden aan de keuringsinstantie Railcert, waar hij o.a. de functie van (Lead) Assessor, Managing Director en (momenteel) Certification Manager heeft vervuld. Hij heeft vanuit die hoedanigheid ruime ervaring in het beoordelen van bewijzen van veiligheid (‘safety cases’) en Europese en nationale certificeringtrajecten (o.a. ERTMS, HSL-Zuid, Betuweroute, Hanzelijn). Paul is voorzitter geweest van het Europese overlegorgaan van keuringsinstanties (‘Notified Bodies’) in Brussel.

Diensten