Paul Dannenburg is manager van de groep Ondergrondse Infra en Bouwmanagement (OIBM) binnen de afdeling Beveiligingstechniek. Het beste uit collega’s halen en klanten als partners aan Movares binden zijn twee belangrijke drijfveren voor Paul. ┬áDeze drijfveren worden bereikt door de klanten van Movares een optimale dienstverlening te bieden, door aan de ene kant goed te luisteren naar de vraag en aan de andere kant te zorgen voor innovatie, integraal werken en ontwikkeling in de groep. Als projectmanager is Paul ook verantwoordelijk voor een juiste realisatie van de projecten die gestuurd worden door de projectleiders in de groep OIBM. Hierbij is het acroniem OTOBOS (On Time On Budget On Scope) het leidende principe. Belangrijke kernwaarden voor Paul zijn: vertrouwen, openheid, verbindend, onderzoeken, kwaliteit en plezier.

Kennisgebieden

Diensten