Paul Dannenburg is manager van de groep Omgeving & Conditionering binnen de afdeling Omgeving & Processen. Het beste uit collega’s halen en klanten als partners aan Movares binden zijn twee belangrijke drijfveren voor Paul. Deze drijfveren worden bereikt door de klanten van Movares een optimale dienstverlening te bieden, door aan de ene kant goed te luisteren naar de vraag en aan de andere kant te zorgen voor innovatie, integraal werken en ontwikkeling in de groep. Als projectmanager is Paul ook verantwoordelijk voor een juiste realisatie van de projecten binnen de groep OC. Hierbij is het acroniem OTOBOS (On Time On Budget On Scope) het leidende principe. Belangrijke kernwaarden voor Paul zijn: vertrouwen, openheid, verbindend, onderzoeken, kwaliteit en plezier.

Kennisgebieden