Nynke is een groepswerker, die goed kan luisteren. Zij is empathisch en kan projectbelangen en omgevingsbelangen goed scheiden. Zij kan schakelen tussen standpunten en belangen en op verschillende niveaus meepraten. Van interactie met mensen kan zij erg enthousiast worden. Nynke is assertief en weet mensen op een positieve manier te stimuleren. Daarbij is zij oplossingsgericht en zoekt zij binnen de projectkaders naar mogelijkheden om het maximale uit het project te halen; dat wil zeggen sturing op budget, planning en de kracht van de verschillende projectteamleden.

Vanuit haar studie verkeerskunde ligt de focus van de werkzaamheden van Nynke bij het omgevingsmanagement van Infra projecten. Nynke heeft ervaring met het het opstellen van communicatie- en omgevingsmanagementplannen, het opstellen van bereikbaarheidsplannen tijdens bouwwerkzaamheden, het ophalen van Klanteneisen ten behoeve van het contract (KES), het verkrijgen van betredingstoestemmingen voor (veld)onderzoeken, het voeren van keukentafelgesprekken met bewoners en grondeigenaren en het geven van workshops en presentaties aangaande omgevingsmanagement en bereikbaarheid. Als omgevingsmanager heeft Nynke gewerkt in opdracht van diverse gemeenten en provincies en is zij nauw betrokken geweest bij de uitvoering van werkzaamheden die door de aannemer werden uitgevoerd. Daarnaast heeft Nynke ervaring opgedaan om binnen het tenderteam samen te werken met een aannemer.

Kennisgebieden