Nienke van de Lune is een gedreven architect die met veel energie en verfrissende ideeën werkt aan uiteenlopende projecten. Of het nu gaat om grootschalige projecten zoals GWW-projecten of kleinschalige architectonische opgaven. Na jarenlang als architect werkzaam te zijn geweest binnen Movares heeft zij haar werkveld verbreed naar projectmanagement. De vergaarde kennis over infrastructurele en bouwkundige projecten past zij toe in de projecten waaraan zij sturing geeft. Nienke is vooral geïnteresseerd in opgaven op het raakvlak van mobiliteit, civiele constructies en inpassings/architectuur vraagstukken. Zij kan als geen ander de integrale verbanden leggen tussen wensen en eisen van stakeholders, ontwerpende partijen om samen tot functionele ontwerpen te komen.

Projecten

Publicaties