Nicole van der Waart is een zeer ervaren stedenbouwkundige en adviseur duurzaamheid. Ze heeft een ruime ervaring op het gebied van ontwerp en herstructurering van hoogwaardige woon-, werk- en leefomgevingen.  Ze maakt gebruik van de dynamiek die mobiliteitsvraagstukken met zich meebrengen. Ze heeft een duidelijke strategische visie maar zeker ook thuis in het ontwerpen van de openbare ruimte en mobiliteitsnetwerken, met een duidelijke focus op dynamische hoogstedelijke gebieden. Nicole zet haar kwaliteiten in voor het integreren van ruimtelijke kwaliteit in de stad, waarbij duurzaamheid en gezondheid belangrijke drijfveren zijn.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties