Milan is een enthousiaste, gedreven adviseur waterbouw. Met zijn brede kennis werkt hij aan uiteenlopende civiele projecten op het gebied van water. Zoals het groot onderhoud van de civiele objecten van de Oosterscheldekering, oeververvangingen, kustbescherming en duurzame binnenhavens. Ook zit hij in de werkgroep van Movares die samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de Handreiking Duurzaam Havenbeleid ontwikkelt. Steeds weer streeft Milan ernaar om samen met zijn opdrachtgevers tot mooie projectresultaten te komen.

Diensten

Publicaties