Menno Chang (1971) is sinds 1997 werkzaam in de energiesector. Zijn projecten kenmerken zich vaak door het concreet maken van duurzame ambities, waarbij de brug dient te worden geslagen tussen de duurzame ambities van overheid of nutssector, het bedrijfsleven en burgers. Binnen Movares richt hij zich als senior adviseur op de opgave rond de warmtetransitie. Daarbij ondersteunt hij gemeenten en netbeheerders bij de te maken keuzes rond aardgasvrije alternatieven, het inzichtelijk en uitlegbaar maken van de onderliggende feiten en het organiseren van de gemeentelijke opgave in de boven- en ondergrondse openbare ruimte. Hierbij werkt hij nauw samen met experts op het gebied van omgevingsmanagement, GIS, kabels & leidingen en uitvoeringbegeleiding.

Projecten
> Detachering Stadsverwarming Nuon/Vattenfall [2015-2020] – duurzame pilots Buiksloterham, Programma Bestaande Bouw
> Gemeente Maastricht [2019] – Nazareth – warmtetransitie en ondergrond

Projecten

Publicaties