Mattijs Hehenkamp heeft ruim 18 jaar ervaring op het gebied van procesbegeleiding, projectleiding en advieswerk. Hij heeft veel projecten uitgevoerd in het stedelijk waterbeheer waar hij uitwerkte waar welke functies kunnen worden gerealiseerd en werkte hij verbetervoorstellen uit voor het watersysteem. Afgestudeerd in waterkwaliteit heeft Mattijs meegewerkt aan het vormgeven van beleid ten aanzien van de diffuse verontreiniging van het water met verontreinigende stoffen en aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De laatste jaren werkt Mattijs ook aan waterveiligheid. In zijn recente dijkversterkingsprojecten werkt Mattijs als omgevingsmanager en planvormer bij de opdrachtnemer, en zorgde ervoor dat omgevingseisen werden vertaald naar het technische ontwerp en dat het project voldeed aan de juiste procedures. Daarnaast werkt Mattijs als adviseur aan klimaatverandering en klimaatadaptatie. Zijn ervaring met de analyse van watersystemen en de interactie tussen stedelijk oppervlaktewater en riolering gebruikt hij voor de analyse van de veranderingen van het klimaat en de impact op de stedelijke omgeving. Hij werkt aan de Stresstest, en ondersteunt de STOWA op het gebied van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

Publicaties:

Kringloopsluiting maakt betrokken bij klimaatadaptatie

Projecten

Diensten